כרגע מחכות לכם 1762 דירות באתר

תקנון האתר

  כללי
 1. אתר ד.ש.א. (להלן - "האתר") הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט מידע ותכנים בתחום מאגרי מידע לדירות וכן מידע נוסף בתחומים שונים (להלן - "השירותים"). השירות המוצע באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
  • השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה
  • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ונשים כאחת.

 2. בתקנון זה יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:
  • "מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות באופן עיצובם של הנ"ל.
  • "החברה" - "ד.ש.א. מאגרי מידע".
  • "המשתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.

  תנאי השימוש במידע
 3. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג' כלשהו.
 4. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ושירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
 5. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
 6. לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
 7. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

לוח ד.ש.א. - כבר 30 שנה אנשים מוצאים דירות דרכינו
מי אנחנו | טיפים להשכרת דירות | שימושון | כיתבו אלינו | תקנון האתר | דירות להשכרה | מפת האתר
דירות להשכרה בתל-אביב |  דירות להשכרה בירושלים  |  דירות להשכרה בחיפה |  דירות להשכרה בראשון-לציון  |  דירות להשכרה בבאר-שבע  |  דירות להשכרה ברמת-גן  |  דירות להשכרה בגבעתיים  |  דירות להשכרה בחולון ובת-ים  |  דירות למכירה בתל-אביב |  דירות למכירה בירושלים  |  דירות למכירה בחיפה |  דירות למכירה בראשון-לציון  |  דירות למכירה בבאר-שבע  |  דירות למכירה ברמת-גן  |  דירות למכירה בגבעתיים  |  דירות למכירה בחולון ובת-ים  |  דירות לשותפים בתל-אביב |  דירות לשותפים בירושלים  |  דירות לשותפים בחיפה |  דירות לשותפים בראשון-לציון  |  דירות לשותפים בבאר-שבע  |  דירות לשותפים ברמת-גן  |  דירות לשותפים בגבעתיים  |  דירות לשותפים בחולון ובת-ים
1net – הקמת אתר ודפי נחיתה Osh Design – עיצוב